ساختمان اداری راهدارخانه

پروژه : ساختمان اداری راهدارخانه
کارفرما : شرکت شرق سازه
سازه : اسکلت بتنی و دیوار
سال اجرا : ۱۳۹۴