واحد های گردشگری انارک

پروژه: واحد های گردشگری انارک
سازه : واحد های گنبدی محصول واحد R@D با 3D PANEL
سال اجرا : ۱۳۹۸

مهمترین چیز در انتخاب نوع سازه، مطابقت آن با اقلیم هر منطقه هست.
با توجه به اینکه بخش بزرگی از کشور را مناطق گرم و خشک بیابانی تشکیل دادند، این نوع سازه های گنبدی می تواند تامین کننده خواست اقلیم و فرهنگی منطقه باشد.
واحد تحقیق و توسعه شرکت یزد ثمین بر این اساس اقدام به طراحی و تولید و اجرای واحد های گنبدی نمود.