آمفی تئاتر شهرداری اشکذر

پروژه : آمفی تئاتر شهرداری اشکذر
کارفرما : خیر محترم جناب آقای کلانتریان
سازه : اسکلت بتنی با دیوارهای 3D panel
سال اجرا : 1398