پروژه ۲۱۱ واحدی مسکن مهر ابرکوه

پروژه ۲۱۱ واحدی مسکن مهر ابرکوه
کارفرما شرکت تعاونی محلی
کوثر ابرکوه
سال اجرا ۱۳۹۰
سازه 3D PANEL باربر