کلینیک فوق تخصصی قلب

پروژه: کلینیک فوق تخصصی قلب
کارفرما: خیر محترم آقای حباب
سال اجرا: ۱۳۹۸
سازه: اسکلت بتن و دیوار های 3D PANEL