نوشته با گریدبندی کلاسیک

سوله صنعتی

اجرای دیوارهای یک سوله از 3 جهت قابل بحث است: سرعت مقاومت در برابر بارهای جانبی قیمت . افزایش سرعت با توجه به اینکه در بخش صنعت، رسیدن به بهره…
بیش تر بخوانید

دیوارهای حصار محوطه

در این نوع استفاده، دیوار مطابق دیتایل زیر توسط میلگردهای انتظار که داخل شناژ طولی تعبیه گردیده است، مهار و سپس نمای سنگی یا آجری در طرفین آن اجرا می…
بیش تر بخوانید

حضور مهندسان جدیدالورود در کارگاه آموزشی سازمان نظام مهندسی یزد به میزبانی شرکت یزد ثمین در ساختمان الینا

حضور مهندسان جدیدالورود در کارگاه آموزشی سازمان نظام مهندسی یزد به میزبانی شرکت یزد ثمین در ساختمان الینا واحد آموزش نظام مهندسی جهت آشنایی مهندسین جدید الورود با وظایف نظارت…
بیش تر بخوانید