دیوارهای حصار محوطه

مقالات

در این نوع استفاده، دیوار مطابق دیتایل زیر توسط میلگردهای انتظار که داخل شناژ طولی تعبیه گردیده است، مهار و سپس نمای سنگی یا آجری در طرفین آن اجرا می شود. درنتیجه، مجموع کار یک دیوار بتن آرمه را شکل خواهد داد که به هیچ عنوان امکان ترک، شکست و حتی غلتیدن دیوار را نخواهد داشت.

.

شکل شماره 1- دیتایل اجرای دیوار 3D PANEL

استفاده از 3D Panel به عنوان هسته دیوار های حصار به جای دیوار آجر گری 22 سانتی، به چند جهت حائز اهمیت می باشد:

  1. افزایش 9 برابری سرعت اجرا
  2. کاهش ضخامت دیوار
  3. کاهش ابعاد فنداسیون
  4. درگیری کامل نما با هسته دیوار
  5. حذف نعل درگاه و آسان شدن نماسازی
  6. کاهش هزینه تمام شده دیوار

سرعت بالای اجرا

قطعات 3D Panel به عرض 120 سانتی متر و طول 300 سانتی متر در کارخانه تولید و به محل کارگاه حمل می گردد.  با توجه به نصب بسیار ساده و آسان، و ابعاد بزرگ پانل ها، سرعت کار به طور چشم گیری افزایش خواهد یافت.

.

شکل شماره 2 – جزئیات قیاس ابعاد یک عدد آجر فشاری با یک تخته پانل

کاهش ضخامت دیوار

ضخامت تمام شده 3D Panel، 10 سانتی متر می باشد و با توجه به طول زیاد دیوار های حصار، استفاده از این نوع دیوار نسبت به دیوار آجرفشاری 22 سانتی، سطح اشغال دیوار ها به میزان قابل توجهی تقلیل خواهد یافت.

.

کاهش ابعاد فنداسیون

با توجه به کاهش ضخامت و وزن دیوار، ابعاد و مشخصات فنی فنداسیون نیز کاهش خواهد یافت. براساس جدول زیر، میزان کاهش مصرف مصالح در ازای هر متر طول دیوار، در هر دوحالت مقایسه شده است.

.

شکل شماره 3
شکل شماره 4

درگیری کامل نما با هسته دیوار

جهت درگیری بهتر نما با هسته اصلی دیوار و یکپارچگی بهتر دیوار، امکان تعبیه آسان و کاملا مطمئن اسکوپ وجود دارد.

.

شکل شماره 5

در این روش بعد از نصب اسکوپ ها، نماچینی صورت می گیرد. قرار گرفتن شبکه فولادی در بین ملات نماچینی حکم یک بتن مسلح را دارد و باعث یکپارچگی هسته دیوار و نمای چیده شده می شود.

.

شکل شماره 6

نماسازی آسان

با توجه به اینکه 3D Panel انعطاف پذیر است، لذا با هرنوع معماری و نماسازی قابل انطباق می باشد.

این دیوار به خودی خود همانند تیر بتنی با ارتفاع بلند و یا حتی دیوار برشی در سازه ساختمان می تواند معادل سازی شود و در محل بازشوها نیازی به نعل درگاه ندارد.

.

کاهش هزینه های تمام شده دیوار

در مجموع با توجه به موارد ذکر شده فوق، استفاده از دیوار 3D Panel به غیر از رعایت بهتر و فنی تر نکات اجرائی، هزینه تمام شده کار را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد.

جمع بندی :

  • با توجه به موارد ذکر شده در صورت جایگزینی دیوار 3D Panel با دیوار آجری فشاری 22 سانتی به عنوان مغزه دیوار حصار، نتایج زیر بدست خواهد آمد:
  • سرعت اجرا 9 برابر افزایش خواهد یافت.
  • هزینه تمام شده کاهش خواهد یافت.
  • کیفیت اجرا معادل دیوار بتنی خواهد بود.

.

نوشتهٔ پیشین
دوره آموزشي آشنايي با روش توليد صنعتي 3D Panel
نوشتهٔ بعدی
سوله صنعتی

پست های مرتبط